O NAMA
MAKARSKA
KUĆE
CIJENE
KONTAKT
O NAMA
MAKARSKA
KUĆE
CIJENE
KONTAKT
APARTMANI                                                   01.07. - 29.08.                                 14.06. - 01.07.
                                                                                                                                   29.08. - 30.09.
______________________________________________________________________________

    Studio/2                                                               55,00                                                50,00
       A/2                                                                    60,00                                                55,00
       A/3                                                                    75,00                                                60,00
       A/2+2                                                               90,00                                                80,00
       A/4                                                                  100,00 - 110,00                                 80,00
       A/5                                                                  105,00 - 115,00                                 95,00
       A/6                                                                  125,00                                              105,00
       A/8                                                                  145,00                                              125,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SOBE
   1/2 TWC                                                               50,00                                                40,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUNI PANSION                                                      21,00
POLU PANSION                                                     16,50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BORAVIŠNA PRISTOJBA                                    1,00 EUR po osobi po danu
                                                                                Djeca do 12 godinas gratis
                                                                                Djeca od 12 - 18 godina 0,50 EURA-a
Cijene